ბიზნეს დაჯილდოება 2017

რეგისტრაცია დასრულებულია.


20 ივნისი კომპანიების
რეგისტრაცია
15 აგვისტო რეგისტრაციის
დასრულება
2 სექტემბერი ფინალისტების
პოპულარიზაცია
28 სექტემბერი ფინალისტების
გამოვლენა
11-23 ნოემბერი წლის სტარტაპერის
ხმის მიცემა
24 ნოემბერი გამარჯვებულების
გამოვლენა
24 ნოემბერი დაჯიდლოების
ცერემონია
25 ნოემბერი გამარჯვებულების
პოპულარიზაცია