Საუკეთესო ბიზნეს თანამშრომლობისთვის

დარეგისტრირდი

ნომინაციის შესახებ

თუ თქვენ გყავთ საუკეთესო ბიზნეს პარტნიორი და მასთან ერთად ბოლო ორი წლის განმავლობაში განხორციელებული გაქვთ ბიზნესისთვის ღირებული პროექტი, რომელიც დაგეხმარათ უკეთესი ბიზნეს შედეგის მიღებაში, შეგიძლიათ შემოიტანოთ განაცხადი ნომინაციაში საუკეთესო ბიზნეს თანამშრომლობისთვის.

საუკეთესო ბიზნეს თანამშრომლობის შედეგები განისაზღვრება: გაყიდვების ზრდით, ცნობადობის ამაღლებით, პროცესების გამარტივებით, შესაძლო ფინანსური ან რეპუტაციული ზიანის არიდებით, ერთობლივი პროექტით ჯილდოს მოპოვებით და სხვა.

 

შეფასების კრიტერიუმები:

  • პროექტის გავლენა ორივე პარტნიორის ბიზნეს შედეგებზე
  • დადებითი გავლენა ბრენდზე
  • პროექტი იყო კარგი მაგალითი სხვებისთვის
  • პროექტი პასუხობს/უპასუხა მნიშვნელოვან გამოწვევას და ქონდა ამბიციური მიზნები
  • ორმხრივი კონტრიბუცია პროექტის შედეგების მიღწევაში
დარეგისტრირდი

პროექტის მიმდინარეობა

სექტემბერი რეგისტრაციის დაწყება
ოქტომბერი რეგისტრაციის დასრულება
ნოემბერი ფინალისტების გამოვლენა
დეკემბერი დაჯილდოების ღონისძიება