ნომინაცია
ბიზნესი დადებითი გავლენისთვის

ნომინაციის შესახებ

ნომინაციაში შესაძლებელია გაიმარჯვოს იმ ბიზნესმა, რომლის პროდუქციას/მომსახურებას დადებითი გავლენა აქვს საზოგადოებაზე, ბიზნესმა რომელსაც წვლილი შეაქვს ისეთი სფეროების განვითარებაში, როგორებიცაა: განათლება, კულტურა, გარემოს დაცა თუ სხვა... ბიზნესმა, რომელსაც გავლენა აქვს ინდუსტრიის განვითარებაზე და რომელიც გამორჩეულია კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობით. ბიზნესმა, რომელიც ჩართულია სოციალურ ღონისძიებებში, მიმართულია არსებული პრობლემების მოგვარებისაკენ და გრძელვადიან პერსპექტივაში ახორციელებს ისეთ პროექტებს ან ავითარებს ისეთ ბიზნეს პროცესებს, რომლებიც დადებითი გავლენის მომტანია საზოგადიებისთვის.

 

გაგვიზიარეთ, როგორ ახერხებს თქვენი კომპანია დადებითი ცვლილებების ინიცირებას და როგორია თქვენი გავლენა საზოგადოების კეთილდღეობაზე.

პროექტის მიმდინარეობა

სექტემბერი რეგისტრაციის დაწყება
ოქტომბერი რეგისტრაციის დასრულება
ნოემბერი ფინალისტების გამოვლენა
დეკემბერი დაჯილდოების ღონისძიება