წლის აგრო ბიზნესი

დარეგისტრირდი

ნომინაციის შესახებ

წინა წლის გამარჯვებული: Niba2008

ნომინაციაში შესაძლებელია შეირჩეს ნებისმიერი საწარმო, რომლის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს ადამიანის საკვების და სასმელის, ცხოველების საკვების, მცენარეთა დაცვის და ვეტერინარული პრეპარატების წარმოება, სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა-დანადგარების და ხელსაწყოების წარმოება ან ისეთი წარმოება და მომსახურება, რომელიც პირდაპირ არის დაკავშირებული სოფლის მეურნეობის დარგთან. არ იგულისხმება მზა პროდუქციის დაფასოება-დისტრიბუცია.

წარმოებული საქონლის შემთხვევაში, მნიშვნელოვანია, რომ იგი სრულად ნაწარმოები ან მნიშვნელოვნად გადამუშავებული იყოს საქართველოში (ქარხნული წარმოების  ღირებულების სულ მცირე 30% დახარჯულია საქართველოში).  აღნიშნული ნომინაციის ფარგლებში კომპანიის წარდგენისათვის აუცილებელია ბიზნესის მინიმალური წლიური ბრუნვა შეადგენდეს 50 000 ლარს.

 


პრიორიტეტულია:

  • აგრობიზნესი, რომელიც აწარმოებს პროდუქციას შესაბამისი ინდუსტრიის საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით
  • აგრობიზნესი, რომელმაც მოკლე დროში აითვისა ადგილობრივი თუ უცხოური ბაზრის საგრძნობი წილი
  • აგრობიზნესი, რომელიც აწარმოებს ჯანმრთელობისთვის სასარგებლო პროდუქციას და ნერგავს ჯანმრთელი კვების ჩვევებს მომხმარებელში (განსაკუთრებით ბავშვებში)
  • აგრობიზნესი, რომელიც წარმოებისას იყენებს ინოვაციურ ტექნოლოგიებს
დარეგისტრირდი

წინა წლის გამარჯვებული

Niba2008

599 97 69 25

დღეის მდგომარეობით ვაწაროებთ მხოლოდ რძეს დღეში 3000 ლიტრამდე რომლის ჩაბარებასაც ვახდენთ ვილ-ბინ-დან საქართველოში. უახლოეს მომავალში ვგეგმავთ საკვების მთლიანად ჩვენით დამზადებას რათა ხარჯები მინიმუმამდე შევამცირით . ასევე ცოტა გრძელვადიან პერსპექტივაში გვინდა საკუთარი ყველის და რძის წარმოება რომელიც შეგვიძლია მოვახდინოთ ჩვენს მიერ დაფუძნებულ კოოპერატივ ,,თანადგომას" ბაზაზე .


გალერეა 2 ფოტო

20 ივნისი კომპანიების
რეგისტრაცია
15 აგვისტო რეგისტრაციის
დასრულება
2 სექტემბერი ფინალისტების
პოპულარიზაცია
28 სექტემბერი ფინალისტების
გამოვლენა
28 ნოემბერი წლის სტარტაპერის
ხმის მიცემა
8 დეკემბერი გამარჯვებულების
გამოვლენა
8 დეკემბერი დაჯიდლოების
ცერემონია
9 დეკემბერი გამარჯვებულების
პოპულარიზაცია