წლის ბიზნესი

დარეგისტრირდი

ნომინაციის შესახებ

ნომინაციაში შესაძლებელია შეირჩეს ნებისმიერ საწარმო, რომლის ბრუნვაც 1 (ერთი) მილიონიდან 10 (ათი) მილიონ ლარამდეა. ამასთანავე, ნომინანტი  აუცილებელია იყოს იურიდიული პირი - დარეგისტრირებული არაუგვიანეს 2015 წლისა.  

წლის ბიზნესის შეფასებისას კომისია  ყურადღებას გაამახვილებს ბიზნესის წარმატების ისტორიასა და დადებით იმიჯზე. ასევე, კომპანიის მოღვაწეობამ თუ შთააგონა სხვებს და მოტივაცია გაუჩინა ეწარმოებინათ საკუთარი ბიზნესი.

მნიშვნელოვანია, კომპანიას გარკვეული წვლილი ჰქონდეს შეტანილი შესაბამისი დარგის განვითარებაში, ამასთანავე გამოირჩეოდეს სოციალური კუთხით განხორციელებული აქტივობებით, რამაც საზოგადოებას გარკვეული სარგებელი მოუტანა. კომისია გაითვალისწინებს იმას თუ რამდენად მნიშვნელოვანია გამარჯვებულისთვის წლის ბიზნესის ჯილდო და რამდენად გააჩნია მას მიღებული ჯილდოს გამოყენების პოტენციალი საკუთარი დასაქმებულების მოტივაციისა და  ბიზნესის შემდგომი განვითარებისთვის.

 


პრიორიტეტულია:

  • ბიზნესი, რომელიც ახორციელებს ინვესტიციას ადამიანური რესურსების განვითარებაში
  • ბიზნესი, რომელმაც საკუთარი გამორჩეული ბიზნესსაქმიანობით, მიღწევებით დაიმკვიდრა თავი ქართულ ბაზარზე და სარგებლობს კარგი რეპუტაციით ( მიღწევების ამსახველი საინტერესო ისტორიით)
  • ბიზნესი, რომელიც გამოირჩევა კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის მაღალი დონით
  • ბიზნესი, რომელსაც სათავეში უდგანან ინოვაციური, ინსპირაციული და ლიდერული უნარჩვევების მქონე ადამიანები
  • ბიზნესი, რომელსაც აქვს საერთაშორისო ბაზრებზე გასვლის  პოტენციალი
  • ბიზნესი, რომელიც შეიქმნა არაუგვიანეს 2015 წლისა
დარეგისტრირდი
20 ივნისი კომპანიების
რეგისტრაცია
15 აგვისტო რეგისტრაციის
დასრულება
2 სექტემბერი ფინალისტების
პოპულარიზაცია
28 სექტემბერი ფინალისტების
გამოვლენა
28 ნოემბერი წლის სტარტაპერის
ხმის მიცემა
8 დეკემბერი გამარჯვებულების
გამოვლენა
8 დეკემბერი დაჯიდლოების
ცერემონია
9 დეკემბერი გამარჯვებულების
პოპულარიზაცია