ნომინაცია
წლის ბიზნესი

დარეგისტრირდი

ნომინაციის შესახებ

ნომინაციაში მონაწილეობის მისაღებად ნომინანტი საწარმო აუცილებელია იყოს იურიდიული პირი, რომელიც დარეგისტრირებულია არაუგვიანეს 2015 წლისა და მისი წლიური ბრუნვა უნდა იყოს 2 (ორი) მილიონიდან 12 (თორმეტ) მილიონ ლარამდე.

 

ნომინაციაში გამარჯვების მოსაპოვებლად მნიშვნელოვანია წარმოაჩინოთ ბოლო წლების მიღწევები, რომელიც შესაძლებელია განპირობებული იყოს ისეთი პროდუქტის ან მომსახურების შექმნით, რომელმაც დააფიქსირა ბიზნესის ზრდა, მოიპოვა განსაკუთრებული პოპულარობა  და  მოახერხა მომხმარებლისთვის თავის დამახსოვრება.

 

ასევე საინტერესოა, როგორ ახდენს თქვენი მოღვაწეობა სხვების შთაგონებას და მოტივაციას აწარმოონ ბიზნესი. მოგვიყევით, როგორ გამოირჩევა თქვენი საწარმო სოციალური აქტივობების კუთხით და რა სარგებელი მოაქვს მას საზოგადოებისთვის.

დარეგისტრირდი

2017 წლის გამარჯვებული

გროს ენერჯი ჯგუფი

კომპანია გროს ენერჯი ჯგუფი ეწევა საკონსულტაციო საქმიანობას სხვადასხვა სფეროში. ძირითადი მიმართულებაა ჰიდროელექტროსადგურების პროექტირება და მასთან დაკავშირებული საქმიანობა სხვადასხვა ეტაპებზე. სერვისები მოიცავს შემდეგ მიმართულებებს:ტოპოგრაფია და გეოლოგია;კლიმატი და ჰიდროლოგია; ინფრასტრუქტურის განვითარება;გარემოზე ზემოქმედების შეფასება და სოციალური რისკები;ეკონომიკური ანალიზი;სეისმური რისკების ანალიზი; ალტერნატივების ანალიზი; გენერაცია; სამუშაოთა მოცულობები;ფინანსური ანალიზი; სამშენებლო მასალების კვლევა; ჰიდრავლიკური და ტექნიკური დიზაინი; გადამცემი ხაზები და ელექტროენერგიის ევაკუაცია მშენებლობის ორგანიზება;შესყიდვების დაგეგმვა. კომპანიამ ბოლო 1 წლის განმავლობაში შეიძინა უახლესი ტოპოგრაფიის, გეოდეზიისა, საბურღი და ჰიდროლოგიური დანადგარები. ცხოელ პარტნიორებთან ერთად კლიენტებს სთავაზობს საერთაშორისო დონის მომსახურებას საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. ამასთანავე, უახლესი დანადგარებითა და გამოცდილი კადრებით შესრულებეული სამუშაო ის არის რაც გამოარჩევს გროს ენერჯი ჯგუფს სხვებისგან.

პროექტის მიმდინარეობა

სექტემბერი რეგისტრაციის დაწყება
ოქტომბერი რეგისტრაციის დასრულება
ნოემბერი ფინალისტების გამოვლენა
დეკემბერი დაჯილდოების ღონისძიება