წლის ინოვაციური ბიზნესი

დარეგისტრირდი

ნომინაციის შესახებ

წინა წლის გამარჯვებული: ბიოქიმფარმი

ნომინაციაში შესაძლებელია შეირჩეს ნებისმიერი სფეროში არსებული საწარმო, რომელმაც შექმნა, დანერგა ან განავითარა ისეთი ტექნოლოგიური სიახლე ან გამოგონება, რომელსაც გააჩნია კომერციალიზაციის (შემოსავლის მიღების) პოტენციალი.

ინოვაცია შეიძლება იყოს ასახული როგორც საქონლის, ასევე მომსახურების, ან პროცესის სახით. შესაძლებელია  ინოვაცია არ იყოს უნიკალური მსოფლიოს მასშტაბით, მაგრამ იყოს ინოვაციური საქართველოსთვის ან იმ მიმდებარე ტერიტორიისთვის სადაც იგი შეიქმნა, დაინერგა ან განვითარდა.


ინოვაციური ტექნოლოგია:
ტექნოლოგიური გადაწყვეტილება, ან ნაკეთობა, რომელიც  ამ ეტაპზე არ არის დაკავშირებული ბიზნესთან. თუმცა, ეს კონკრეტული ინოვაცია წარმოადგენს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც აუმჯობესებს, ან ცვლის გარემოს სასიკეთოდ. ამასთან გააჩნია ბიზნესის დაინტერესების პოტენციალი.


დანერგილი ინოვაცია:
ტექნოლოგიური გადაწყვეტილება ან ინოვაცია, რომელიც დანერგილია ბიზნესში და მიმართულია ბიზნესის კონკრეტული პრობლემის, თუ გამოწვევის გადასაწყვეტად.


ტექნოლოგიური ნაკეთობა/ არსებულის დახვეწა:
ნებისმიერი ინოვაციური გამოგონება, რომელიც გაცდა მის თავდაპირველ დანიშნულებას და ამ ეტაპზე გამოიყენება უფრო ფართო მიზნით, ვიდრე მისი შექმნის პერიოდში. ამ მიმართულებაში შეიძლება გაერთიანდეს ყველა ის გამოგონება, რომელიც გასულ წელს იყო ბიზნეს დაჯილდოების მონაწილე და ამ პერიოდის განმავლობაში გააუმჯობესა ინოვაციური გამოგონება.


ტექნოლოგიური გამოგონება:
გამოგონება, რომელიც ჯერ კიდევ არის ტესტირების, ან პროტოტიპის შექმნის ეტაპზე და გააჩნია განვითარების მნიშვნელოვანი პოტენციალი.

 

პრიორიტეტულია:

  • ინოვაცია, რომელზეც  ბიზნესის მიერ მოპოვებულია პატენტი ან ინტელექტუალური საკუთრების უფლება, რომელიც შესაბმისი სფეროს ადგილობრივი ან საერთაშორისო  ინსტიტუტის, კოლეგიის ან სხვა პროფესიული ან აკადემიური დაწესებულების მიერ აღიარებულია როგროც სამეცნიერო მიღწევა.
დარეგისტრირდი

2016 წლის ფინალისტები

სადილიჯი
რობოსითი
გამარჯვებული ბიოქიმფარმი

წინა წლის გამარჯვებული

ბიოქიმფარმი

ბიოფარმაცევტული წარმოება, ბიოტექნოლოგია

ISO სერთიფიცირებული, ბიოფარმაცევტული კომპანია, რომელიც ათწლეულებია იყენებს ბაქტერიოფაგის ტექნოლოგიას უსაფრთხო, ეფექტური და ბუნებრივი პრეპარატების შესაქმნელად.


ბიოქიმფარმი დაფუძნებულია 1999 წელს ყოფილი „ფაგების საამქრო“- ს სპეციალისტების მიერ, რომლებიც საბჭოთა პერიოდიდან დაკავებულები იყვნენ მსოფლიოსთვის უნიკალური, ბაქტერიოფაგების პრეპარატების წარმოებითა და კვლევით. ბიოქიმფარმის სპეციალისტების გუნდმა არა მხოლოდ გადაარჩინა და შეინარჩუნა, არამედ მოდერნიზაცია გაუკეთა არსებულ საწარმოო და ინფრასტრუქტურულ რესურსებს, თვისობრივად ახალ საფეხურზე გადაიყვანა პრეპარატების წარმოება და კვლევა.

კომპანიის გუნდი შედგება სხვადასხვა მიმართულების პროფესიონალებისგან - მარკეტერები, მეწარმეები და მეცნიერები 10 - დან 30 - წლამდე გამოცდილებით.

ბიოქიმფარმის მისიაა ფაგის პრეპარატების კვლევისა და წარმოების მრავალწლიანი გამოცდილების მაქსიმალურად სასარგებლოდ გამოყენება ინფექციების დასამარცხებლად, ყველგან სადაც ბაქტერიული პათოგენები საფრთხეს ქმნიან.


ელ-ფოსტა: [email protected]

კონტაქტი: 599381724

გალერეა 5 ფოტო

20 ივნისი კომპანიების
რეგისტრაცია
15 აგვისტო რეგისტრაციის
დასრულება
2 სექტემბერი ფინალისტების
პოპულარიზაცია
28 სექტემბერი ფინალისტების
გამოვლენა
28 ნოემბერი წლის სტარტაპერის
ხმის მიცემა
8 დეკემბერი გამარჯვებულების
გამოვლენა
8 დეკემბერი დაჯიდლოების
ცერემონია
9 დეკემბერი გამარჯვებულების
პოპულარიზაცია