წლის მცირე ბიზნესი

დარეგისტრირდი

ნომინაციის შესახებ

წინა წლის გამარჯვებული: სს დასტა რექორდს მენეჯმენტი

ნომინაციაში შესაძლებელია შეირჩეს ნებისმიერი სფეროში არსებული საწარმო, რომლის მინიმალური წლიური ბრუნვაც 2016 წლის განმავლობაში შეადგენდა  50 000  (ორმოცდაათი ათასი) ლარს  და  არ აღემატებოდა 1 მილიონ  ლარს.

წარმატების მოპოვება შესაძლებელია განპირობებული იყოს ისეთი პროდუქტის ან მომსახურების შექმნით, რომელმაც ხელი შეუწყო ბიზნესის ზრდას (არამარტო პროცენტული, არამედ მოცულობის ზრდის მაჩვენებლის მიხედვით), მოიპოვა განსაკუთრებული პოპულარობა და მცირე ზომის მიუხედავად მოახერხა, მომხმარებლისთვის თავის დამახსოვრება.პრიორიტეტულია:

  • მცირე ბიზნესი, რომელმაც საკუთარ გეოგრაფიულ არეალში ან ბიზნეს სექტორში შექმნა მისაბაძი მაგალითი, დაამკვიდრა ახალი ტენდენცია და დაამტკიცა, რომ ბიზნესის ზომა არ განსაზღვრავს მის წარმატებას
  • მცირე ბიზნესი, რომელმაც რეკლამის მცირე ბიუჯეტის მიუხედავად მოიპოვა გარკვეული პოპულარობა სოციალური ქსელების ან სხვა არხების მეშვეობით
  • მცირე ბიზნესი, რომელმაც ინოვაციური მიდგომით და არსებული პროდუქტის საგრძნობი გაუმჯობესებით მოიპოვა საგრძნობი კონკურენტული უპირატესობა
დარეგისტრირდი

წინა წლის გამარჯვებული

სს დასტა რექორდს მენეჯმენტი

დასტა თავის კლიენტებს სთავაზობს დოკუმენტების შენახვის, მათი ციფრულ ფორმაში გადაყვანისა და განადგურების მსოფლიო სტანდარტების შესაბამის მომსახურებას მთელი ქვეყნის მასშტაბით. მომხმარებელი იღებს სწრაფ, მოხერხებულ და უსაფრთხო მომსახურებას: დასაარქივებელი დოკუმენტის ოპერატიულად გადატანას საწყობში, სწრაფ დოკუმენტის გამოთხოვის სერვისს, მატერიალურად და პროგრამულად დოკუმენტების უსაფრთხო და სათანადო გარემოში დაცვას, ყველაფერი ეს ხელს უწყობს მომხმარებელი კომპანიების დროის, ენერგიის და ხარჯების დაზოგვას. დასტა თავის კლიენტებს ასევე სთავაზობს საბუთების მართვის პროფრამულ უზრუნველყოფას რათა მათ უფრო ეფექტურად მართონ თავიანთი სქმის წარმოება.


გალერეა 1 ფოტო

20 ივნისი კომპანიების
რეგისტრაცია
15 აგვისტო რეგისტრაციის
დასრულება
2 სექტემბერი ფინალისტების
პოპულარიზაცია
28 სექტემბერი ფინალისტების
გამოვლენა
28 ნოემბერი წლის სტარტაპერის
ხმის მიცემა
8 დეკემბერი გამარჯვებულების
გამოვლენა
8 დეკემბერი დაჯიდლოების
ცერემონია
9 დეკემბერი გამარჯვებულების
პოპულარიზაცია