წლის ტურისტული ბიზნესი

დარეგისტრირდი

ნომინაციის შესახებ

ნომინაციაში შესაძლებელია შეირჩეს ნებისმიერი საწარმო, რომლის ძირითადი მომხმარებლები არიან ადგილობრივი ან უცხოელი ტურისტები და მათი მხრიდან მოიპოვა განსაკუთრებული აღიარება. 


ნომინანტის შეფასებისას ყურადღება მიექცევა მომხმარებლების მიერ საჯაროდ დაფიქსირებულ შეფასებებს, საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიების მიერ მინიჭებულ რანჟირებას (TripAdvisor, Booking.com და სხვ.), სტატიებს/სიუჟეტებს ადგილობრივ და უცხოურ მედიაში, სოციალურ ქსელებში, კომპანიის ვებგვერდის პოპულარობას, სხვადასხვა კონკურსში მიღებულ ჯილდოებს და ა.შ.


სასურველია ნომინანტმა აპლიკაციის შევსების დროს (წარმატების ისტორიის ველში) მიუთითოს ბმულები ისეთ ინფორმაციაზე, რომელიც ადასტურებს ზემოაღნიშნულ აღიარებას.

 

 

პრიორიტეტულია:

  • ისეთი აღიარება, რომელმაც იმოქმედა ბიზნესის განვითარებაზე და დადებითი გავლენა მოახდინა არამხოლოდ ნომინანტი კომპანიის პროდუქტზე ან მომსახურებაზე, არამედ კონკრეტულ გეოგრაფიულ არეალზე ან კონკრეტულ ბიზნეს სექტორზე.
დარეგისტრირდი
20 ივნისი კომპანიების
რეგისტრაცია
15 აგვისტო რეგისტრაციის
დასრულება
2 სექტემბერი ფინალისტების
პოპულარიზაცია
28 სექტემბერი ფინალისტების
გამოვლენა
28 ნოემბერი წლის სტარტაპერის
ხმის მიცემა
8 დეკემბერი გამარჯვებულების
გამოვლენა
8 დეკემბერი დაჯიდლოების
ცერემონია
9 დეკემბერი გამარჯვებულების
პოპულარიზაცია