ბიზნეს დაჯილდოების ნომინაციები

თუ გაქვს ბიზნესი, დარეგისტრირდი და მოხვდი წარმატებულ ბიზნესებს შორის!

ჩაერთე

ბიზნეს დაჯილდოება 2016 წლის შედეგები

მონაწილე

523 მონაწილე

სტატია და სიუჟეტი

300 სტატია/სიუჟეტი მონაწილეებზე

#გააზიარეწარმატება

100,000 გაზიარება

დაფარვა

1 მლნ ადამიანი

ვიდეოები

900,000 ნახვა

ხალხის რჩეული

100,000 ჩართული ადამიანი

პროგრამის მიმდინარეობა

20 ივნისი კომპანიების
რეგისტრაცია
15 აგვისტო რეგისტრაციის
დასრულება
2 სექტემბერი ფინალისტების
გამოვლენა
2 სექტემბერი ფინალისტების
პოპულარიზაცია
11-23 ნოემბერი წლის სტარტაპერის
ხმის მიცემა
24 ნოემბერი გამარჯვებულების
გამოვლენა
24 ნოემბერი დაჯიდლოების
ცერემონია
25 ნოემბერი გამარჯვებულების
პოპულარიზაცია