2023 წლის გამარჯვებულები

2022 წლის გამარჯვებულები

2021 წლის გამარჯვებულები

2020 წლის გამარჯვებულები

2019 წლის გამარჯვებულები

2018 წლის გამარჯვებულები

2017 წლის გამარჯვებულები

2016 წლის გამარჯვებულები

ნოემბერი რეგისტრაციის დაწყება
დეკემბერი რეგისტრაციის დასრულება
იანვარი ფინალისტების გამოვლენა
თებერვალი დაჯილდოების ღონისძიება