2018 წლის გამარჯვებულები

2017 წლის გამარჯვებულები

2016 წლის გამარჯვებულები

სექტემბერი რეგისტრაციის დაწყება
ნოემბერი რეგისტრაციის დასრულება
ნოემბერი ფინალისტების გამოვლენა
დეკემბერი დაჯილდოების ღონისძიება