პროექტის შესახებ

ბიზნეს დაჯილდოება 2018

თიბისის ბიზნეს დაჯილდოება საქართველოში ბიზნესსოციუმის განვითარებას და ბიზნესის მხარდაჭრას ემსახურება. ყველაზე მასშტაბური დაჯილდოება უკვე მესამე წელია ტარდება და საზოგადოებას სხვადასხვა კომპანიების წარმატების ისტორიებს აცნობს.

 

2 წლის მანძილზე დაჯილდოების პლატფორმამ 1200-მდე წევრი გააერთიანა, რომლებმაც საკუთარი ბიზნესის წარმატების ისტორია მთელს საქართველოს გაუზიარეს.

 

2018 წელი განსაკუთრებული იქნება!

ბიზნეს დაჯილდოება ახალი ნომინაციებითა  და პრიზებით ბრუნდება:

 

წლევანდელი ნომინაციებია:

 1. წლის ბიზნესი
 2. წლის ქართული პროდუქტი
 3. წლის ტურისტული ბიზნესი
 4. წლის ქალი მეწარმე
 5. წლის სტარტაპი
 6. ბიზნესი დადებითი გავლენისთვის

წელს გამარჯვებულებისთვის განსაკუთრებული, სამი კატეგორიის  ჯილდოა დაწესებული. თითოეულ გამარჯვებულს საშუალება ექნება საკუთარი ბიზნესსაქმიანობიდან გამომდინარე თავად შეარჩიოს სასურველი და კომპანიისათვის შესაფერისი ჯილდო:

 

 1. ციფრული სტრატეგია და ახალი ვებ გვერდი
 2. ბრენდ სტრატეგია და საიმიჯო კამპანია
 3. პროგრამული უზრუნველყოფა

 

რეგისტრაცია უკვე დაიწყო!

#გააზიარეწარმატება

 

ხშირად დასმული კითხვები:
 

როდის იწყება და სრულდება ბიზნესდაჯილოდებაზე რეგისტრაცია?

ბიზნესდაჯილდოებაზე რეგისტრაცია 17 სექტემბერს დაიწყო და 20 ოქტომბერს დასრულდება.

 

შემიძლია თუ არა  რამდენიმე ნომინაციაში  მონაწილეობის მიღება?

წელს, წინა წლებისგან განსხვავებით, კომპანიებს მხოლოდ ერთ ნომინაციაში დარეგისტრირება შეეძლებათ, რაც მონაწილეებს დაეხმარება ზუსტად განსაზღვრონ მათთვის ყველაზე შეფასფერისი ნომინაცია.

 

წესები და პირობები

 • დაჯილდოებაში მონაწილეობის უფლება აქვს საქართველოს ტერიტორიაზე (მათ შორის ოკუპირებული ტერიტორიები) რეგისტრირებულ ნებისმიერ მეწარმე სუბიექტს (ინდივიდუალური მეწარმე, სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (სპს), კომანდიტური საზოგადოება (კს), შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს), სააქციო საზოგადოება (სს, კორპორაცია), კოოპერატივი, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი) რომელსაც მინიჭებული აქვს საგადასახადო კოდი.
 • ფიზიკურ პირებს დაჯილდოებაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი გაერთიანებული არიან სამეწარმეო ამხანაგობაში ან მინიჭებული აქვთ მიკრომეწარმის, მცირე მეწარმის, მეწარმე ფიზიკური პირის ან ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსი.
 • ნომინაცია „წლის ბიზნესში“ მონაწილე საწარმო დარეგისტრირებული უნდა იყოს არაუგვიანეს 2015  წლისა, ხოლო „წლის სტარტაპის“ ნომინაციაში მონაწილეობისათვის კომპანია არ უნდა იყოს დარეგისტრირებული 2016 წელზე ქვემოთ.
 • საწარმოს მინიმალური წლიური ბრუნვა უნდა იყოს არანაკლებ 50 000 (ორმოცდაათი ათასი) ლარის. აღნიშნული პირობა არ ეხება ნომინაციებს „ წლის სატრტაპი“ და „ბიზნესი დადებითი გავლენისთვის“
 • საწარმოს მოწილე არ უნდა იყოს სახელმწიფო, გარდა ნომინაციისა ,,წლის სტარტაპი“;
 • საწარმოს  50% ან მეტ წილს უნდა ფლობდეს/ფლობდნენ  საქართველოს მოქალაქე/ მოქალაქეები;
 • საწარმოს წლიური ბრუნვა 2017 წლის 31 დეკემბრისთვის არ უნდა აღემატებოდეს 12 000 000 (თორმეტი მილიონი) ლარს; აღნიშნული პირობა არ ეხება ნომინაციას „ბიზნესი დადებითი გავლენისთის“
 • ნომინაციაში წლის ქალი მეწარმე“ დასარეგისტრირებლად აუცილებელია საწარმოს წილის მფლობელი იყოს ქალი.
 • პროექტის მონაწილე  ვალდებულია იყოს კეთილსინდისიერი, დაიცვას ბიზნესს ეთიკის ნორმები;
 • იმ შემთხვევაში, თუ საწარმოს წლიური ბრუნვა 2 (ორი) მილიონიდან 12 (თორმეტ) მილიონ ლარამდეა და კომპანია იღებს მონაწილეობას ნომინაციაში „წლის ბიზნესი“, ნომინანტი საწარმო აუცილებელია იყოს იურიდიული პირი, რომელიც დარეგისტრირებულია არაუგვიანეს 2015 წლისა;
 • მონაწილეობის მისაღებად საჭიროა  პირველადი აპლიკაციის შევსება შემდეგ ვებ.მისამართზე: www.businessaward.ge
 • იმ შემთხვევაში, თუ აპლიკანტი არ აკმაყოფილებს მონაწილეობისათვის დათქმულ/განსაზღვრულ პირობებს, ჟიური არ განიხილავს მის მიერ შევსებულ აპლიკაციას/განაცხადს.
 • თიბისის ბიზნეს დაჯილდოებაში მონაწილეობის უფლება შეზღუდულია იმ საწარმოებისათვის, რომლებიც ეწევიან შემდეგ  საქმიანობას:
 • სამეწარმეო საქმიანობას, რომელიც აკრძალულია საქართველოს კანონმდებლობით;
 • საბანკო-საფინანსო საქმიანობას (მათ შორის: ბანკები, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, სავალუტო ოპერაციების განმახორციელებლები) და ნებისმიერი სხვა საქმიანობას, რომელიც დაკავშირებულია ფულადი ოპერაციებით სარგებლის მიღებასთან. აღნიშნული პირობა არ ეხება ნომინაციას „ბიზნესი დადებითი გავლენისთის“.
 • საკონსულტაციო საქმიანობას, რომელიც დაკავშირებულია იურიდიულ, ფინანსურ და აუდიტორულ ან სანოტარო მომსახურებასთან;
 • სათამაშო (აზარტული) ბიზნესს (მათ შორის სამორინეები, სათამაშო აპარატები, ტოტალიზატორები) და სხვა სათამაშო ბიზნესს, რომელიც იღებს ფინანსურ სარგებელს აზარტული თამაშების რეალიზაციით. აკრძალვა არ მოიცავს კომპიუტერული და მობილური თამაშების მწარმოებლებს, საბავშვო-ახალგაზრდულ გასართობ კომპლექსებს.
 • თამბაქოს ნაწარმის წარმოებას და რეალიზაციას (მათ შორის სიგარეტები, ელექტრონული სიგარეტები. აკრძალვა არ ვრცელდება ნატურალური თამბაქოსგან სიგარების წარმოებას;
 • იარაღით ვაჭრობას;

ბიზნეს დაჯილდოებაში მონაწილეთა შეფასებისას, ყურადღება მიექცევა შემდეგ ძირითად ფაქტორებს:

 • საზოგადოებისთვის გარკვეული მატერიალური ან არამატერიალური სარგებლის მოტანის პოტენციალი;
 • ინოვაციური პროდუქტის/მომსახურების განვითარება;
 • დადებითი გავლენა ბიზნეს და სოციალურ გარემოზე;
 • ბიზნესის სწრაფვა კვლევისა და განვითარების შედეგად დააჩქაროს კომპანიის ზრდა;
 • ინიციატივა, რომელიც ამაღლებს სამეწარმეო  სულისკვეთებას;
 • ინიციატივა, რომელიც ხდება ერთგვარი ტენდენცია ქართულ ბაზარზე და მისაბაძი მაგალითი;

 

ბიზნესის შეფასება

 • ზრდის პოტენციალი - ზრდის პოტენციალი, კომერციალიზაციის შანსი, სწრაფად გაზრდილი შემოსავალი, საინტერესო ინდუსტრია (სექტორი)
 • განსხვავებულობა - არის თუ არა ბიზნესი განსხვავებული იგივე დარგში არსებული სხვა ბიზნესებისგან, რაიმე განსაკუთრებული მაჩვენებლები, კონკურენტული უპირატესობა
 • კომპლექსურობა - ავითარებს თუ არა ბიზნესი ვერტიკალურად საწარმოო ჯაჭვს, ან არის თუ არა ბიზნესი რთული საქმიანობის სფეროში (იგულისხმება კომპლექსური საქმიანობები მომსახურებისა და წარმოების კუთხით), რამდენად გადამუშავებულია პროდუქცია, არის მხოლოდ იმპორტი თუ არის გადამუშავების პროცესი

პროდუქტის/მომსახურების შეფასება

 • ინოვაციურობა- თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენების დონე, პროცესის გაუმჯობესება, პროდუქტის გაუმჯობესება, კვლევის ელემენტი პროდუქციის შექმნაში, კვლევაზე დაფუძნებული საქმიანობა, პატენტი, ახალი გამოგონება ა.შ.
 • სანდოობა/ხარისხი - სასარგებლო პროდუქცია, სანდოობის დონე მომხმარებლების მხრიდან, სწორი ჩვევების ჩამოყალიბება, სერტიფიკატები, ხარისხზე ორიენტირი.
 • პროდუქციის მრავალფეროვნება/დივერსიფიკაცია- არის თუ არა სხვადასხვა პროდუქცია სხვადასხვა მიმართულებით განვითარებული, ქმნის თუ არა ბიზნესი დროთა განმავლობაში ახალ პროდუქციას
 • ექსპორტი - გადის თუ არა პროდუქცია ექსპორტზე, ან აპირებს თუ არა კომპანია ექსპორტის განხორციელებას. სად და რამდენს?

ცნობადობის და სანდოობის შეფასება

 • მისაბაძი მაგალითი - არის თუ არა ბიზნესი მისაბაძი თავის დარგში, იცნობენ თუ არა კომპანიას, წარმოდგენილი არის თუ არა სხვადასხვა ღონისძიებაზე, მისი მაგალითი არის თუ არა წარმოდგენილი სხვადასხვა მაგალითების აღწერის დროს და ა.შ.
 • სოციალური - რამდენად სასარგებლოა ესა თუ ის პროდუქტი/მომსახურება რასაც ქმნის ბიზნესი? რამდენად ზრუნავს კომპანია საკუთარი მიღწევებით ინდუსტრიის განვითარებაზე, რამდენად დადებითი გავლენა აქვს პროდუქციას/მომსახურებას ან კომპანიის საქმიანობას სოციუმისთვის და ა.შ.
 • პოპულარიზაციის მასშტაბი - რამდენად პოპულარულია ესა თუ ის ბიზნესი ან პროდუქტი? საერთაშორისო ან ადგილობრივ ბაზარზე მოპოვებული პოპულარობა ტურიზმის განვითარების კუთხით (წლის ტურისტული ბიზნესის ნომინაციისათვის), გეოგრაფიული არეალის ან ბიზნეს სექტორის ან ქვეყნის პოპულარიზაცია ბიზნესის მიღწევების შედეგად
 • ჟიურიში შევა სხვადასხვა დარგის ექსპერტები(სახელმწიფო სტრუქტურა, ბიზნესი, საგანმანათლებლო სფერო, საკონსულტაციო სფერო და სხვა);
 • თითოეული ჟიურის წევრი დამოუკიდებლად აფასებს წარმოდგენილ პროექტს და ანიჭებს შესაბამის ქულებს;
 • ჟიურის გადაწყვეტილებით მოხდება ისეთი მონაწილის დისკვალიფიკაცია, რომელიც აპლიკაციის შევსებისას წარადგენს არასწორ მონაცემებს ან შეეცდება ჟიურის შეცდომაში შეყვანას, ასევე ჟიურის შეხედულებისამებრ  არაკეთილსინდისიერი გზით შეეცდება მოიპოვოს მომხმარებელთა მხარდაჭერა, ადგილი ექნება მონაცემთა გაყალბებას, ან ისეთ ქმედებებს, რომლებიც არღვევენ საერთაშორისო პრაქტიკაში დამკვიდრებულ ბიზნეს ეთიკის ნორმებს;
 • შემოტანილი აპლიკაციებიდან პირველ ეტაპზე ჟიური გამოავლენს სამ-სამ ფინალისტს თითოეულ ნომინაციაში, რომლიდანაც საბოლოოდ შეირჩევა 1 გამარჯვებული თითო ნომინაციიდან. პროექტის ფარგლებში გამოვლინდება 6 გამარჯვებული;
 • ჟიურის გადაწყვეტილება ნებისმიერ საკითხზე არის საბოლოო და არ ექვემდებარება გასაჩივრებას;
 • თიბისი ბანკის ბიზნეს დაჯილდოების ფარგლებში შექნილ ნებისმიერ ინტელექტუალურ საკუთრებაზე საავტორო უფლებას ფლობს სს ,,თიბისი ბანკი“
 • ბიზნეს დაჯიდოების პროექტის მონაწილე სს ,,თიბისი ბანკ“-ს  ანიჭებს უფლებამოსილებას მოახდინოს ინდივიდუალური მონაწილის ფოტო-ვიდეო გადაღება, მისი სახელის, სავაჭრო ნიშნის გამოყენება, საჭიროების შემთხვევაში მათი პერსონალური ინფორმაციის გავრცელება სხვადასხვა საშუალებებით (ტელევიზია, პრესა, ინტერნეტი, ვებ.გვერდი, ლიფლეტი, ბუკლეტი და ა.შ);
 • აპლიკანტი სს ,,თიბისი ბანკ“-ს  ანიჭებს უფლებამოსილებას მის მიერ აპლიკაციაში წარმოდგენილი ინფორმაცია მიაწოდოს ჟიურის წევრებს შესაფასებლად და გამარჯვებულის გამოსავლენად;

პროექტში გამარჯვებული მონაწილე სს ,,თიბისი ბანკი“-საგან  მიიღებს სამი ჯილდოდან ერთერთს, რომელიც ექვემდებარება არჩევას გამარჯვებული კომპანიის ბიზნესაჭიროებიდან გამომდინარე:

 • ციფრული სტრატეგია და ახალი ვებ გვერდი
 • ბრენდ სტრატეგია და საიმიჯო კამპანია
 • პროგრამული გადაწყვეტა (პროგრამული უზრუნველყოფა)

ჯილდოს სახით გასაწევი მომსახურების ზოგად ვადას წარმოადგენს 6 (ექვსი) თვე;

იმ შემთხვევაში, თუ გამარჯვებულთა ნახევარზე მეტი აირჩევს ერთსა და იმავე ჯილდოს, ბანკი მათთან შემდომი მოლაპარაკების საფუძველზე განსაზღვრავს ჯილდოს სახით შესასრულებელი სამუშაო ვადას.

 • პროექტთან დაკავშირებული ნებისმიერი პრეტენზია წერილობით უნდა წარედგინოს ჟიურის;
 • პრეტენზიის წარდგენიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის განმავლობაში, ჟიური ვალდებულია წერილობითი პასუხი გასცეს პრეტენზიის წარმომდგენს;
 • ჟიურის პასუხი საბოლოა და არ ექვემდებარება დამატებითი პრეტენზიის წარდგენას;

საკონტაქტო ინფორმაცია

[email protected]

2 27 27 27

Facebook Page

პროექტის მიმდინარეობა

სექტემბერი რეგისტრაციის დაწყება
ოქტომბერი რეგისტრაციის დასრულება
ნოემბერი ფინალისტების გამოვლენა
დეკემბერი დაჯილდოების ღონისძიება