ხშირად დასმული კითხვები

ხშირად დასმული კითხვები

ბიზნესდაჯილდოება არის თიბისი ბანკის პროექტი, რომელიც ხელს უწყობს საქართველოში ბიზნესსაქმიანობის პოპულარიზაციას.

თიბისი ბანკმა გადაწყვიტა, გამოარჩიოს წარმატებული ბიზნესისტორიები და მათ შესახებ მოუყვეს საზოგადოებას!

თიბისის ბიზნესდაჯილდოება ემსახურება საქართველოში ბიზნესის კეთების პოპულარიზაციას და ბიზნესსოციუმის განვითარებას. დაჯილდოება უკვე მესამე წელია მიმდინარეობს და საზოგადოებას ყოველწლიურად აცნობს კომპანიების წარმატების ისტორიებს, რომლებიც სხვადასხვა ბიზნესსექტორში ოპერირებენ.

ბიზნესდაჯილდოებაზე რეგისტრაცია იწყება 17 სექტემბერს და გაგრძელდება 20 ოქტომბრამდე. დეტალური ინფორმაცია განთავსებულია ვებ - გვერდზე www.businessaward.ge.

ბიზნესდაჯილდოება 2018 ის ნომინაციებია:

 1. წლის ბიზნესი
 2. წლის ქართული პროდუქტი
 3. წლის ტურისტული ბიზნესი
 4. წლის სტარტაპი
 5. წლის ქალი მეწარმე
 6. წლის ბიზნესი დადებითი გავლენისთვის

 

* წელს ბიზნესდაჯილდოებას  ორი ახალი ნომინაცია დაემატა. ესენია: წლის ქალი მეწარმე და წლის ბიზნესი დადებითი გავლენისთვის

რეგისტრაციისთვის მიყევით ბმულს

პროექტში გამარჯვებული მონაწილე თიბისი ბანკისაგან  მიიღებს სამი ჯილდოდან ერთ-ერთს, რომელსაც გამარჯვებული კომპანია თვითონ აირჩევს საკუთარი

ბიზნესაჭიროებიდან გამომდინარე:

 • ციფრული სტრატეგია და ახალი ვებ-გვერდი
 • ბრენდ სტრატეგია და საიმიჯო კამპანია
 • პროგრამული გადაწყვეტა (პროგრამული უზრუნველყოფა)

ჯილდოს სახით გასაწევი მომსახურების ზოგად ვადას წარმოადგენს 6 (ექვსი) თვე;

იმ შემთხვევაში, თუ გამარჯვებულთა ნახევარზე მეტი აირჩევს ერთსა და იმავე ჯილდოს, ბანკი მათთან შემდგომი მოლაპარაკების საფუძველზე განსაზღვრავს ჯილდოს სახით შესასრულებელ სამუშაო ვადას.

ფინალისტები ნოემბრის დასაწყისში გამოვლინდებიან. ფინალური ღონისძიების ჩატარება კი დეკემბერში იგეგმება. ზუსტი თარიღები, პროექტის მიმდინარეობის დროს ბიზნესდაჯილდოების ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდება.

წელს, წინა წლებისგან განსხვავებით, კომპანიებს მხოლოდ ერთ ნომინაციაში დარეგისტრირება შეეძლებათ, რაც მონაწილეებს დაეხმარება ზუსტად განსაზღვრონ მათთვის ყველაზე შესაფერისი ნომინაცია.

 •  დაჯილდოებაში მონაწილეობის უფლება აქვს საქართველოს ტერიტორიაზე (მათ შორის ოკუპირებული ტერიტორიები) რეგისტრირებულ ნებისმიერ მეწარმე სუბიექტს (ინდივიდუალური მეწარმე, სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (სპს), კომანდიტური საზოგადოება (კს), შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს), სააქციო საზოგადოება (სს, კორპორაცია), კოოპერატივი, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი) რომელსაც მინიჭებული აქვს საგადასახადო კოდი.
 • ფიზიკურ პირებს დაჯილდოებაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი გაერთიანებული არიან სამეწარმეო ამხანაგობაში ან მინიჭებული აქვთ მიკრომეწარმის, მცირე მეწარმის, მეწარმე ფიზიკური პირის ან ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსი.
 • ნომინაცია „წლის ბიზნესში“ მონაწილე საწარმო დარეგისტრირებული უნდა იყოს არაუგვიანეს 2015  წლისა, ხოლო „წლის სტარტაპის“ ნომინაციაში მონაწილეობისათვის კომპანია არ უნდა იყოს დარეგისტრირებული 2016 წელზე ქვემოთ.
 • საწარმოს მინიმალური წლიური ბრუნვა უნდა იყოს არანაკლებ 50 000 (ორმოცდაათი ათასი) ლარის. აღნიშნული პირობა არ ეხება ნომინაციებს „ წლის სატრტაპი“ და „ბიზნესი დადებითი გავლენისთვის“
 • საწარმოს მოწილე არ უნდა იყოს სახელმწიფო, გარდა ნომინაციისა ,,წლის სტარტაპი“;
 • საწარმოს  50% ან მეტ წილს უნდა ფლობდეს/ფლობდნენ  საქართველოს მოქალაქე/ მოქალაქეები;
 • საწარმოს წლიური ბრუნვა 2017 წლის 31 დეკემბრისთვის არ უნდა აღემატებოდეს 12 000 000 (თორმეტი მილიონი) ლარს; აღნიშნული პირობა არ ეხება ნომინაციას „ბიზნესი დადებითი გავლენისთის“
 • პროექტის მონაწილე  ვალდებულია იყოს კეთილსინდისიერი, დაიცვას ბიზნესს ეთიკის ნორმები;
 • იმ შემთხვევაში, თუ საწარმოს წლიური ბრუნვა 2 (ორი) მილიონიდან 12 (თორმეტ) მილიონ ლარამდეა და კომპანია იღებს მონაწილეობას ნომინაციაში „წლის ბიზნესი“, ნომინანტი საწარმო აუცილებელია იყოს იურიდიული პირი, რომელიც დარეგისტრირებულია არაუგვიანეს 2015 წლისა;
 • მონაწილეობის მისაღებად საჭიროა  პირველადი აპლიკაციის შევსება შემდეგ ვებ.მისამართზე: www.businessaward.ge
 • იმ შემთხვევაში, თუ აპლიკანტი არ აკმაყოფილებს მონაწილეობისათვის დათქმულ/განსაზღვრულ პირობებს, ჟიური არ განიხილავს მის მიერ შევსებულ აპლიკაციას/განაცხადს.
 • ნომინაციაში “წლის ქალი მეწარმე“ დასარეგისტრირებლად აუცილებელია საწარმოს წილის მფლობელი იყოს ქალი.

წელს ხმის მიცემა არ იქნება, ყველა ფინალისტსა და გამარჯვებულს დამოუკიდებელი ჟიურის წევრებისგან შემდეგარი კომისია გამოავლენს.

 

 • იური დაკომპლექტებულია სხვადასხვა დარგის ექსპერტებისგან  (სახელმწიფო სტრუქტურა, ბიზნესი, საგანმანათლებლო სფერო, საკონსულტაციო სფერო და სხვა);
 • ჟიურის თითოეული წევრი დამოუკიდებლად აფასებს წარმოდგენილ პროექტს და ანიჭებს შესაბამის ქულებს;
 • ჟიურის გადაწყვეტილებით მოხდება ისეთი მონაწილის დისკვალიფიკაცია, რომელიც აპლიკაციის შევსებისას წარადგენს არასწორ მონაცემებს ან შეეცდება ჟიურის შეცდომაში შეყვანას, ასევე ჟიურის შეხედულებისამებრ  არაკეთილსინდისიერი გზით შეეცდება მოიპოვოს მომხმარებელთა მხარდაჭერა, ადგილი ექნება მონაცემთა გაყალბებას, ან ისეთ ქმედებებს, რომლებიც არღვევენ საერთაშორისო პრაქტიკაში დამკვიდრებულ ბიზნესეთიკის ნორმებს;
 • შემოტანილი აპლიკაციებიდან პირველ ეტაპზე, ჟიური გამოავლენს სამ-სამ ფინალისტს თითოეულ ნომინაციაში, რომლიდანაც საბოლოოდ შეირჩევა თითო ნომინაციიდან  1 გამარჯვებული.  პროექტის ფარგლებში გამოვლინდება 6 გამარჯვებული;
 • ჟიურის გადაწყვეტილება ნებისმიერ საკითხზე  საბოლოოა და არ ექვემდებარება გასაჩივრებას;

მოგვწერეთ ელექტრონულ მისამართზე: [email protected] ან თიბისი ბიზნესის ფბ გვერდზე - tbc for business

პროექტის მსვლელობას შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ თიბისი ბიზნესის ფეისბუქის გვერდზე (თიბისი ბიზნესისთვის/TBC for business) და ბიზნესდაჯილდოების ვებ-გვერდზე: www.Businessaward.ge

პროექტის პარტნიორები არიან: EBRD(აზიის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი), EFSE (ევროპული ფონდი სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპისთვის), აწარმოე საქართველოში, Impact Hub Tbilisi  

თიბისის ბიზნესდაჯილდოებაში მონაწილეობის უფლება შეზღუდულია იმ საწარმოებისათვის, რომლებიც ეწევიან შემდეგ  საქმიანობას:

 • სამეწარმეო საქმიანობას, რომელიც აკრძალულია საქართველოს კანონმდებლობით;
 • საბანკო-საფინანსო საქმიანობას (მათ შორის: ბანკები, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, სავალუტო ოპერაციების განმახორციელებლები) და ნებისმიერ სხვა საქმიანობას, რომელიც დაკავშირებულია ფულადი ოპერაციებით სარგებლის მიღებასთან. აღნიშნული პირობა არ ეხება ნომინაციას „ბიზნესი დადებითი გავლენისთის“.
 • საკონსულტაციო საქმიანობას, რომელიც დაკავშირებულია იურიდიულ, ფინანსურ და ბიზნესის მართვის საკითხებთან, ასევე აუდიტორული და სანოტარო მომსახურება;
 • სათამაშო (აზარტული) ბიზნესს (მათ შორის სამორინეები, სათამაშო აპარატები, ტოტალიზატორები) და სხვა სათამაშო ბიზნესს, რომელიც იღებს ფინანსურ სარგებელს აზარტული თამაშების რეალიზაციით. აკრძალვა არ მოიცავს კომპიუტერული და მობილური თამაშების მწარმოებლებს, საბავშვო-ახალგაზრდულ გასართობ კომპლექსებს.
 • თამბაქოს ნაწარმის წარმოებას და რეალიზაციას (მათ შორის სიგარეტები, ელექტრონული სიგარეტები. აკრძალვა არ ვრცელდება ნატურალური თამბაქოსგან სიგარების წარმოებას;
 • იარაღით ვაჭრობას;

 

*უფრო დეტალური კრიტერიუმები შეგიძლიათ იხილოთ ,,პროექტის შესახებ’’ ველში.

ბიზნესდაჯილდოებაში მონაწილეთა შეფასებისას ყურადღება მიექცევა შემდეგ ძირითად ფაქტორებს:

 • საზოგადოებისთვის გარკვეული მატერიალური ან არამატერიალური სარგებლის მოტანის პოტენციალი;
 • ინოვაციური პროდუქტის/მომსახურების განვითარება;
 • დადებითი გავლენა ბიზნეს და სოციალურ გარემოზე;
 • ბიზნესის სწრაფვა კვლევისა და განვითარების შედეგად დააჩქაროს კომპანიის ზრდა;
 • ინიციატივა, რომელიც ამაღლებს სამეწარმეო  სულისკვეთებას;
 • ინიციატივა, რომელიც ხდება ერთგვარი ტენდენცია ქართულ ბაზარზე და მისაბაძი მაგალითი;

ბიზნესის შეფასება

 • ზრდის პოტენციალი - ზრდის პოტენციალი, კომერციალიზაციის შანსი, სწრაფად გაზრდილი შემოსავალი, საინტერესო ინდუსტრია (სექტორი)
 • განსხვავებულობა - არის თუ არა ბიზნესი განსხვავებული იგივე დარგში არსებული სხვა ბიზნესებისგან, რაიმე განსაკუთრებული მაჩვენებლები, კონკურენტული უპირატესობა
 • კომპლექსურობა - ავითარებს თუ არა ბიზნესი ვერტიკალურად საწარმოო ჯაჭვს, ან არის თუ არა ბიზნესი რთული საქმიანობის სფეროში (იგულისხმება კომპლექსური საქმიანობები მომსახურებისა და წარმოების კუთხით), რამდენად გადამუშავებულია პროდუქცია, არის მხოლოდ იმპორტი თუ არის გადამუშავების პროცესი

პროდუქტის/მომსახურების შეფასება

 • ინოვაციურობა- თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენების დონე, პროცესის გაუმჯობესება, პროდუქტის გაუმჯობესება, კვლევის ელემენტი პროდუქციის შექმნაში, კვლევაზე დაფუძნებული საქმიანობა, პატენტი, ახალი გამოგონება ა.შ.
 • სანდოობა/ხარისხი - სასარგებლო პროდუქცია, სანდოობის დონე მომხმარებლების მხრიდან, სწორი ჩვევების ჩამოყალიბება, სერტიფიკატები, ხარისხზე ორიენტირი.
 • პროდუქციის მრავალფეროვნება/დივერსიფიკაცია- არის თუ არა სხვადასხვა პროდუქცია სხვადასხვა მიმართულებით განვითარებული, ქმნის თუ არა ბიზნესი დროთა განმავლობაში ახალ პროდუქციას
 • ექსპორტი - გადის თუ არა პროდუქცია ექსპორტზე, ან აპირებს თუ არა კომპანია ექსპორტის განხორციელებას. სად და რამდენს?

ცნობადობის და სანდოობის შეფასება

 • მისაბაძი მაგალითი - არის თუ არა ბიზნესი მისაბაძი თავის დარგში, იცნობენ თუ არა კომპანიას, წარმოდგენილი არის თუ არა სხვადასხვა ღონისძიებაზე, მისი მაგალითი არის თუ არა წარმოდგენილი სხვადასხვა მაგალითების აღწერის დროს და ა.შ.
 • სოციალური - რამდენად სასარგებლოა ესა თუ ის პროდუქტი/მომსახურება რასაც ქმნის ბიზნესი? რამდენად ზრუნავს კომპანია საკუთარი მიღწევებით ინდუსტრიის განვითარებაზე, რამდენად დადებითი გავლენა აქვს პროდუქციას/მომსახურებას ან კომპანიის საქმიანობას სოციუმისთვის და ა.შ.
 • პოპულარიზაციის მასშტაბი - რამდენად პოპულარულია ესა თუ ის ბიზნესი ან პროდუქტი? საერთაშორისო ან ადგილობრივ ბაზარზე მოპოვებული პოპულარობა ტურიზმის განვითარების კუთხით (წლის ტურისტული ბიზნესის ნომინაციისათვის), გეოგრაფიული არეალის ან ბიზნეს სექტორის ან ქვეყნის პოპულარიზაცია ბიზნესის მიღწევების შედეგად

 

* დეტალური კრიტერიუმები შეგიძლიათ იხილოთ პროექტის შესახებ ველში.

პროექტის მიმდინარეობა

სექტემბერი რეგისტრაციის დაწყება
ოქტომბერი რეგისტრაციის დასრულება
ნოემბერი ფინალისტების გამოვლენა
დეკემბერი დაჯილდოების ღონისძიება