ხშირად დასმული კითხვები

ხშირად დასმული კითხვები

ბიზნესდაჯილდოება არის თიბისი ბანკის პროექტი, რომელიც ხელს უწყობს საქართველოში ბიზნესსაქმიანობის პოპულარიზაციას.

თიბისი ბანკმა გადაწყვიტა, გამოარჩიოს წარმატებული ბიზნესისტორიები და მათ შესახებ მოუყვეს საზოგადოებას!

თიბისის ბიზნესდაჯილდოება ემსახურება საქართველოში ბიზნესის კეთების პოპულარიზაციას და ბიზნესსოციუმის განვითარებას. დაჯილდოება უკვე მეოთხე წელია მიმდინარეობს და საზოგადოებას ყოველწლიურად აცნობს კომპანიების წარმატების ისტორიებს, რომლებიც სხვადასხვა ბიზნესსექტორში ოპერირებენ.

ბიზნესდაჯილდოებაზე რეგისტრაცია იწყება 18 სექტემბერს და გაგრძელდება  8 ნოემბრამდე. დეტალური ინფორმაცია განთავსებულია ვებ - გვერდზე www.businessaward.ge.

ბიზნესდაჯილდოება 2019 ის ნომინაციებია:

 

 1. საუკეთესო პროდუქტის ან მომსახურების შექმნისთვის

 2. თანამშრომლებზე განსაკუთრებული ზრუნვისთვის

 3. საუკეთესო სტარტაპისთვის

 4. გამორჩეული სოციალური პასუხისმგებლობისთვის

 5. საუკეთესო ინოვაციებისთვის

რეგისტრაციისთვის მიყევით ბმულს

პროექტში გამარჯვებული მონაწილე თიბისი ბანკისაგან მიიღებს სამი ჯილდოდან ერთ-ერთს, რომელსაც გამარჯვებული კომპანია თვითონ აირჩევს საკუთარი

ბიზნესაჭიროებიდან გამომდინარე:

 • ციფრული სტრატეგია და ახალი ვებ-გვერდი
 • ბრენდ სტრატეგია და საიმიჯო კამპანია
 • პროგრამული გადაწყვეტა (პროგრამული უზრუნველყოფა)

ჯილდოს სახით გასაწევი მომსახურების ზოგად ვადას წარმოადგენს 6 (ექვსი) თვე;

იმ შემთხვევაში, თუ გამარჯვებულთა ნახევარზე მეტი აირჩევს ერთსა და იმავე ჯილდოს, ბანკი მათთან შემდგომი მოლაპარაკების საფუძველზე განსაზღვრავს ჯილდოს სახით შესასრულებელ სამუშაო ვადას.

ფინალისტები  ნოემბრის შუა რიცხვებში  გამოვლინდებიან. ფინალური ღონისძიების ჩატარება კი დეკემბერში იგეგმება. ზუსტი თარიღები, პროექტის მიმდინარეობის დროს ბიზნესდაჯილდოების ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდება.

კომპანიებს მხოლოდ ერთ ნომინაციაში დარეგისტრირება შეეძლებათ, რაც მონაწილეებს დაეხმარება ზუსტად განსაზღვრონ მათთვის ყველაზე შესაფერისი ნომინაცია.

 • დაჯილდოებაში მონაწილეობის უფლება აქვს საქართველოს ტერიტორიაზე (მათ შორის ოკუპირებული ტერიტორიები) რეგისტრირებულ ნებისმიერ მეწარმე სუბიექტს (ინდივიდუალური მეწარმე, სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (სპს), კომანდიტური საზოგადოება (კს), შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს), სააქციო საზოგადოება (სს, კორპორაცია), კოოპერატივი, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი) რომელსაც მინიჭებული აქვს საგადასახადო კოდი.
 • ფიზიკურ პირებს დაჯილდოებაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი გაერთიანებული არიან სამეწარმეო ამხანაგობაში ან მინიჭებული აქვთ მიკრომეწარმის, მცირე მეწარმის, მეწარმე ფიზიკური პირის ან ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსი.
 • საწარმოს მინიმალური წლიური ბრუნვა უნდა იყოს არანაკლებ 50 000 (ორმოცდაათი ათასი) ლარის. აღნიშნული პირობა არ ეხება ნომინაციებსსაუკეთესო სტარტაპისთვისდაგამორჩეული სოციალური პასუხისმგებლობისთვის”
 • საწარმოს მოწილე არ უნდა იყოს სახელმწიფო, გარდა ნომინაციისა ,,საუკეთესო სტარტაპისთვის“;
 • საწარმოს 50% ან მეტ წილს უნდა ფლობდეს/ფლობდნენ საქართველოს მოქალაქე/ მოქალაქეები;
 • საწარმოს წლიური ბრუნვა 2018 წლის 31 დეკემბრისთვის არ უნდა აღემატებოდეს 12 000 000 (თორმეტი მილიონი) ლარს; აღნიშნული პირობა არ ეხება ნომინაციას „განსაკუთრებული სოციალური პასუხისმგებლობისთვის“
 • პროექტის მონაწილე ვალდებულია იყოს კეთილსინდისიერი, დაიცვას ბიზნესს ეთიკის ნორმები;
 • მონაწილეობის მისაღებად საჭიროა პირველადი აპლიკაციის შევსება შემდეგ ვებ.მისამართზე: www.businessaward.ge
 • იმ შემთხვევაში, თუ აპლიკანტი არ აკმაყოფილებს მონაწილეობისათვის დათქმულ/განსაზღვრულ პირობებს, ჟიური არ განიხილავს მის მიერ შევსებულ აპლიკაციას/განაცხადს.
 • ჟიურის წევრები არიან დარგის ექსპერტები და გამოცდილი ბიზნესმენები სხვადასხვა ბიზნეს სექტორებიდან. ჟიურის წევრებს შეგიძლიათ გაეცნოთ ამ ბმულზე.
 • თითოეული ჟიურის წევრი დამოუკიდებლად აფასებს წარმოდგენილ პროექტს და ანიჭებს შესაბამის ქულებს;
 • ჟიურის გადაწყვეტილებით მოხდება ისეთი მონაწილის დისკვალიფიკაცია, რომელიც აპლიკაციის შევსებისას წარადგენს არასწორ მონაცემებს ან შეეცდება ჟიურის შეცდომაში შეყვანას, ასევე ჟიურის შეხედულებისამებრ  არაკეთილსინდისიერი გზით შეეცდება მოიპოვოს მომხმარებელთა მხარდაჭერა, ადგილი ექნება მონაცემთა გაყალბებას, ან ისეთ ქმედებებს, რომლებიც არღვევენ საერთაშორისო პრაქტიკაში დამკვიდრებულ ბიზნეს ეთიკის ნორმებს;
 • შემოტანილი აპლიკაციებიდან პირველ ეტაპზე ჟიური გამოავლენს სამ-სამ ფინალისტს თითოეულ ნომინაციაში, რომლიდანაც საბოლოოდ შეირჩევა 1 გამარჯვებული თითო ნომინაციიდან. პროექტის ფარგლებში გამოვლინდება 5 გამარჯვებული;
 • ჟიურის გადაწყვეტილება ნებისმიერ საკითხზე არის საბოლოო და არ ექვემდებარება გასაჩივრებას;

მოგვწერეთ ელექტრონულ მისამართზე: [email protected] ან თიბისი ბიზნესის ფბ გვერდზე - tbc for business

პროექტის მსვლელობას შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ თიბისი ბიზნესის ფეისბუქის გვერდზე (თიბისი ბიზნესისთვის/TBC for business) და ბიზნესდაჯილდოების ვებ-გვერდზე: www.Businessaward.ge

პროექტის პარტნიორები არიან: EBRD(აზიის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი), EFSE (ევროპული ფონდი სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპისთვის), აწარმოე საქართველოში, Impact Hub Tbilisi  

თიბისის ბიზნესდაჯილდოებაში მონაწილეობის უფლება შეზღუდულია იმ საწარმოებისათვის, რომლებიც ეწევიან შემდეგ საქმიანობას:

 • სამეწარმეო საქმიანობას, რომელიც აკრძალულია საქართველოს კანონმდებლობით;
 • საბანკო-საფინანსო საქმიანობას (მათ შორის: ბანკები, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, სავალუტო ოპერაციების განმახორციელებლები) და ნებისმიერ სხვა საქმიანობას, რომელიც დაკავშირებულია ფულადი ოპერაციებით სარგებლის მიღებასთან. აღნიშნული პირობა არ ეხება ნომინაციას გამორჩეული სოციალური პასუხისმგებლობისთვის.
 • საკონსულტაციო საქმიანობას, რომელიც დაკავშირებულია იურიდიულ, ფინანსურ და ბიზნესის მართვის საკითხებთან, ასევე აუდიტორული და სანოტარო მომსახურება;
 • სათამაშო (აზარტული) ბიზნესს (მათ შორის სამორინეები, სათამაშო აპარატები, ტოტალიზატორები) და სხვა სათამაშო ბიზნესს, რომელიც იღებს ფინანსურ სარგებელს აზარტული თამაშების რეალიზაციით. აკრძალვა არ მოიცავს კომპიუტერული და მობილური თამაშების მწარმოებლებს, საბავშვო-ახალგაზრდულ გასართობ კომპლექსებს.
 • თამბაქოს ნაწარმის წარმოებას და რეალიზაციას (მათ შორის სიგარეტები, ელექტრონული სიგარეტები. აკრძალვა არ ვრცელდება ნატურალური თამბაქოსგან სიგარების წარმოებას;
 • იარაღით ვაჭრობას;

 

*უფრო დეტალური კრიტერიუმები შეგიძლიათ იხილოთ ,,პროექტის შესახებ’’ გვერდზე.

ბიზნეს დაჯილდოებაში მონაწილეთა შეფასებისას, ყურადღება მიექცევა შემდეგ ძირითად ფაქტორებს:

 • საზოგადოებისთვის გარკვეული მატერიალური ან არამატერიალური სარგებლის მოტანის პოტენციალი;
 • ინოვაციური პროდუქტის/მომსახურების განვითარება;
 • დადებითი გავლენა ბიზნეს და სოციალურ გარემოზე;
 • ინიციატივა, რომელიც ამაღლებს სამეწარმეო სულისკვეთებას;
 • ინიციატივა, რომელიც ხდება ერთგვარი ტენდენცია ქართულ ბაზარზე და მისაბაძი მაგალითი; 

თითოეული ნომინაციის შეფასების კრიტერიუმები კი იქნება შემდეგი:

 

შეფასების კრიტერიუმები ნომინაციაში „საუკეთესო პროდუქტის ან მომსახურების შექმინსათვის“:

 • ზრდის პოტენციალი, კომერციალიზაციის შანსი, სწრაფად გაზრდილი შემოსავალი, საინტერესო ინდუსტრია (სექტორი)
 • განსხვავებულობა - არის თუ არა ბიზნესი განსხვავებული იგივე დარგში არსებული სხვა ბიზნესებისგან, რაიმე განსაკუთრებული მაჩვენებლები, კონკურენტული უპირატესობა
 • სანდოობა/ხარისხი - სასარგებლო პროდუქცია, სანდოობის დონე მომხმარებლების მხრიდან, სწორი ჩვევების ჩამოყალიბება, სერტიფიკატები, ხარისხზე ორიენტირი.
 • ცნობადობა - როგორ იცნობს მომხმარებელი პროდუქტს/მომსახურებას? რამდენად პოპულარულია იგი ადგილობრივ ან საერთაშორისო ბაზარზე? არის თუ არა ის გამორჩეული და თვალშისაცემი იმავე კატეგორიის სხვა პროდუქტებს/მომსახურებას შორის?

შეფასების კრიტერიუმები ნომინაციაში „თანამშრომლებზე განსაკუთრებული ზრუნვისთვის“:

 • თანამშრომლების ბენეფიტები - რა ბენეფიტებით სარგებლობენ კომპანიის თანამშრომლები?
 • თანამშრომლების განვითარებაზე ზრუნვა - როგორ ზრუნავს კომპანია თანამშრომლების პროფესიულ და პიროვნულ განვითარებაზე? რა მიდგომებს იყენებს და რა აქტივობებს ახორციელებს კომპანია ამ მიმართულებით?
 • ორგანიზაციული კულტურა - როგორია კომპანიის ორგანიზაციული კულტურა, რა ღირებულებების მატარებელია გუნდი და რა აქტივობებს ახორცილებს კომპანია ორგანიზაციული კულტურის განსავითარებლად?
 • სამოტივაციო სისტემა - აქვს თუ არა კომპანიას სამოტივაციო სისტემა თანამშრომლებისთვის? რა სახისაა სამოტივაციო სისტემა და როგორ ახერხებს ის თანამშრომლების მოტივირებას.

შეფასების კრიტერიუმები ნომინაციაში გამორჩეული სოციალური პასუხისმგებლობისთვის“:

 • პროექტის მასშტაბურობა - რამდენად მასშტაბურია პროექტი, რა გავლენას ახდენს საზოგადოების კეთილდღეობაზე?
 • ეკოლოგია - ზრუნავს თუ არა კომპანია ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე?
 • საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება - ახორციელებს თუ არა კომპანია სხვადასხვა აქტივობებს საზოგადოების ცნობიერების ასამაღლებლად?
 • შშმ და სოციალურად დაუცველი პირების ხელშეწყობა - აქვს თუ არა კომპანიას სოციალური პროექტები შშმ და სოციალურად დაუცველი პირების ხელშეწყობის მიზნით?
 • განათლება და კულტურა - როგორ ცდილობს კომპანია ხელი შეუწყოს საზოგადოებაში განათლების დონესა და კულტურის განვითარებას?
 • მეწარმეობა და ტექნოლოგია - ცდილობს თუ არა კომპანია წვლილი შეიტანოს მეწარმეობის წახალისებასა და ტექნოლოგიების განვითარებაში?

შეფასების კრიტერიუმები ნომინაციაში საუკეთესო ინოვაციებისთვის“:

 • ინოვაციურობა მსოფლიო ბაზარზე - არის თუ არა კომპანიის პროდუქტი/მომსახურება ინოვაციური მსოფლიოს მასშტაბით?
 • ინოვაციურობა ქართულ ბაზარზე - არის თუა არა კომპანიის პროდუქტი/მომსახურება ინოვაციური ადგილობრივ ბაზარზე?
 • ინოვაციურობა ბიზნესის მართვის პროცესში - რა ინოვაციურ მიდგომებს იყენებს კომპანიის მენეჯმენტი ბიზნეს პროცესების სამართავად?
 • ინოვაციური ტექნოლოგიების ან პროცესების ქართულ ბაზარზე ინტეგრაცია - დანერგა და იყენებს თუ არა კომპანია საერთაშორისო ბაზრზე არსებულ ინოვაციურ ტექნოლოგიებს?
 • კომპანიის გავლენა ბიზნეს სექტორზე - არის თუ არა კომპანია მისაბაძი თავის სექტორში, იცნობენ თუ არა მას, წარმოდგენილი არის თუ არა სხვადასხვა ღონისძიებაზე, მისი მაგალითი არის თუ არა წარმოდგენილი ინოვაციებზე ხაზგასასმელად და ა.შ.

შეფასების კრიტერიუმები ნომინაციაში საუკეთესო სტარტაპისთვის“:

 • ზრდის პოტენციალი - რამდენად აქვს სტარტაპს სწრაფად გაზრდისა და მასშტაბირების პოტენციალი? გადის თუ არა ის საერთაშორისო ბაზარზე? როგორ იზრდება მისი მომხმარებელთა რიცხვი?
 • ბიზნეს მოდელი - როგორია სტარტაპის ბიზნეს მოდელი და კომერციალიზაციის გეგმა? რითია ბიზნეს მოდელი გამორჩეული და რამდენად ამართლებს ის?
 • განსხვავებულობა - არის თუ არა სტარტაპი განსხვავებული იმავე დარგში არსებული სხვა ბიზნესებისგან, რაიმე განსაკუთრებული მაჩვენებლები, კონკურენტული უპირატესობა

პროექტის მიმდინარეობა

სექტემბერი რეგისტრაციის დაწყება
ნოემბერი რეგისტრაციის დასრულება
ნოემბერი ფინალისტების გამოვლენა
დეკემბერი დაჯილდოების ღონისძიება