საუკეთესო სტარტაპისთვის

შპს ,,ესთეტიკური მედიცინის ევროპული ცენტრი"

ჩვენი კომპანია ორი თვეა, რაც ფუნქციონირებს და ამ პერიოდის განმავლობაში გვყავდა 300-მდე მომხმარებელი, რომელიც ჩვენი სხვადასხვა მომსახურებით სარგებლობდა. კონკურენტი კომპანიებისგან განსხვავებით ჩვენს ცენტრში გაერთიანებულია მომსახურებისა და სასწავლო სივრცეები, რომლის წარმართვაშიც მონაწილეობენ პროფესიონალები. ასევე მომხმარებელს ვთავაზობთ საუკეთესო, მოდერნიზებულ პროცედურებს ულტრათანამედროვე ტექნოლოგიებით. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი კომპანიის მრავალმხრივი განვითარება, შესაბამისად ვცდილობთ საერთაშორისო კომპანიების და უწყებების მიერ რეკომენდირებული ინოვაციების შემოტანას. ვგეგმავთ კონფერენციებისა და ფორუმების ჩატარებას, სხვადასხვა თემებზე ცნობიერების ამაღლების მიზნით. ორგანიზებული და პროფესიონალი ადამიანებისგან დაკომპლექტებული ჯგუფი ეფექტურად ახერხებს ბრენდის ეფექტურ პოზიციონირებას.


სექტემბერი რეგისტრაციის დაწყება
ოქტომბერი რეგისტრაციის დასრულება
ნოემბერი ფინალისტების გამოვლენა
დეკემბერი დაჯილდოების ღონისძიება