საუკეთესო პროდუქტის ან მომსახურების შექმნისთვის

Ecohouse

ჩვენ გახლავართ ჰოლდინგური კომპანია, რომლის ძირითადი საქმიანობა ინდუსტრიული მშენებლობაა. 5 წლის განმავლობაში კომპანიას, მთელი საქართველოს მასშტაბით, აშენებული აქვს 50-მდე სამრეწვლო დანიშნულების ობიექტი. ეს ჩვენი ძირითადი პროფილია, რომელშიც საუკეთესონი ვართ ჩვენი ქვეყნის ფარგლებში. სამრეწველო, სამაცივრე, ინდუსტრიული ტიპის ობიეტების პროეტირება და მშენებლობა საქართველოს ნებისმიერ კუთხეში, რთულ რელიეფურ თუ კლიმატურ პირობებში ჩვენთვის ჩვეული გამოწვევაა, რომელსაც დიდი პასუხისმგებლობით ვეკიდებით.


სექტემბერი რეგისტრაციის დაწყება
ოქტომბერი რეგისტრაციის დასრულება
ნოემბერი ფინალისტების გამოვლენა
დეკემბერი დაჯილდოების ღონისძიება