ადაპტაციის საუკეთესო მაგალითისთვის

თიმბოუთი

შპს თიმბოუთი დაარსდა 2007 წელს და თავიდანვე მიზნად დაისახა კომპლექსური ამოცანა - კომპანიების თანამშრომელთა ჯგუფის ეფექტურ გუნდად გადაქცევა. გუნდურობის მიმართულებით ძირითადად ახორციელებს კორპორატიულ გასვლით ღონისძიებებს (Team Building). 2020 წელს ონლაინ რეჟიმზე გადასვლა იყო კომპანიისათვის გამოწვევა, რამაც გადაგვადგმევინა ონლაინ თიმბილდინგის დანერგვისკენ ნაბიჯები. მომზადდა რამდენიმე სახეობის ონლაინ პროგრამა და განახორციელა წარმატებით როგორც საქართველოში, ასევე საქართველოს ფარგლებს გარეთ.


სექტემბერი რეგისტრაციის დაწყება
ოქტომბერი რეგისტრაციის დასრულება
ნოემბერი ფინალისტების გამოვლენა
დეკემბერი დაჯილდოების ღონისძიება