საუკეთესო პროდუქტის ან მომსახურების შექმნისთვის

ალპიდა

კოოპერატივი კოდი მეფუტკრეობის პროდუქტების მწარმოებელი კომპანიაა რომლის ფლაგმანი პროდუქტია ალპური ზონის "ნინოწმინდის თაფლი". ნინოწმინდის თაფლის განსაკუთრებული ხარისხი, თვისებები და რეპუტაცია, რომელიც განპირობებულია სამცხე-ჯავახეთის რეგიონისთვის დამახასიათებელი გარემო პირობებითა და ადამიანური ფაქტორით, აღიარებულია სახელმწიფო დონეზე, რასაც ადასტურებს საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის - საქპატენტის მიერ "ნინოწმინდის თაფლის" გეოგრაფიული აღნიშვნების სახელმწიფო რეესტრში რეგისტრაცია.


სექტემბერი რეგისტრაციის დაწყება
ოქტომბერი რეგისტრაციის დასრულება
ნოემბერი ფინალისტების გამოვლენა
დეკემბერი დაჯილდოების ღონისძიება