წლის ინოვაციური ბიზნესი, წლის ბიზნესი

ა(ა)იპ პროფესიონალთა კლუბი და XXI საუკუნე

ორგანიზაციის მიზანია ხელი შეუწყოს, რაიონებში და რეგიონებში ადამიანებს ცოდნის და კვალიფიკაციის ამაღლებას. ორგანიზაცია აფორმებს მემორანდუმებს, გრანტებს და სხვა პროგრამებს, რითიც ხორციელდება ადამიანებისათვის კვალიფიკაციის ასამაღლებლად საჭირო პროექტების შეთავაზება, უფასო სემინარები, ტრენინგები, მასტერ კლასები და ა.შ ხოლო გრძელვადიან სწავლებაზე ხორციელდება შერავათიანი ფასები.
სექტემბერი რეგისტრაციის დაწყება
ნოემბერი რეგისტრაციის დასრულება
ნოემბერი ფინალისტების გამოვლენა
დეკემბერი დაჯილდოების ღონისძიება