1 ნომინაციის არჩევა
2 კომპანიის საქმიანობის აღწერა
3 საკონტაქტო ინფორმაცია

ინდ მეწარმის შემთხვევაში ჩაწერეთ სახელი და გვარი

ფიზიკური პირის ან ინდ მეწარმის შემთხვევაში ჩაწერეთ პირადი ნომერი

*ნომინაციაში მონაწილეობა შეზღუდულია არასამეწარმეო, არაკომერციული (ააიპ) და საჯარო სამართლის იურიდიული (სსიპ) პირებისთვის

ფოტოს ფორმატი: ჰორიზონტალური (1200x630), ჰორიზონტალური (1920x1080), კვადრატული (800x800) ან ვერტიკალური (800x1200), JPG, სასურველი მოცულობა 500KB - 2MB

სექტემბერი რეგისტრაციის დაწყება
ოქტომბერი რეგისტრაციის დასრულება
ნოემბერი ფინალისტების გამოვლენა
დეკემბერი დაჯილდოების ღონისძიება